Gedrag en Emoties

De hele dag door wordt ons gedrag bepaald door allerlei emoties. Soms zijn het hele basale gevoelens zoals blij, boos, bang en bedroefd (de vier B’s van emotie). Vaker gaat het om gevoelens waar we ons minder bewust van zijn zoals interesse, verbazing, wantrouwen of verwarring. Welke emotie er ook aan ten grondslag ligt, het heeft invloed op hoe we ons gedragen. In bepaalde situaties, zowel thuis als op het werk, kan dat heel lastig zijn. Steeds terugkerende emoties en gedragingen kunnen geluk en succes in de weg staan. Een trainingsacteur helpt je uit die vicieuze cirkel te stappen. In een rollenspel ontdek je waar je op reageert, welke emotie er speelt en welk gedrag het veroorzaakt. Dat maakt dat je het ook kan veranderen. En als jij je gedrag verandert, verandert het gedrag van de ander mee.

Een afspraak plannen?